ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Η BELLE MEAT είναι μια διαρκής και αναπτυσσόμενη
εταιρεία με βάση τις πωλήσεις της, τις σχέσεις
της με τους πελάτες και προμηθευτές.
Κινητήριος δύναμη της εταιρείας είναι ο ανθρώπινος
παράγοντας. Η επιλογή του προσωπικού γίνεται με
κριτήριο τη γνώση και την εξειδίκευση. Το ειδικά κα-
ταρτισμένο προσωπικό απασχολείται στους παρακά-
τω τομείς: Έρευνα αγοράς – Μarketing – Πωλήσεις-
Διακίνηση – Παραγωγή και ανάπτυξη νέων προϊόντων
-Τμήμα ποιοτικού ελέγχου-Λογιστήριο.

Όλοι οι εργαζόμενοι της εταιρείας πριν αναλάβουν
τα καθήκοντά τους καθώς και ανά τακτά χρονικά
διαστήματα κατά τη διάρκεια της απασχόλησής τους,
παρακολουθούν ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα
που αφορούν την υγιεινή και την ασφάλεια των
τροφίμων καθώς και τη συντήρησή τους με τη σωστή
χρήση του τεχνολογικού εξοπλισμού. Η εταιρεία
παρέχει άριστες συνθήκες εργασίας θεωρώντας το
ζωτικής σημασίας για την επιτυχημένη εξέλιξή της.

Η Belle Meat είναι μια διαρκής αναπτυσσόμενη εταιρεία με βάση τις πωλήσεις της, τις σχέσεις της με τους πελάτες και προμηθευτές.Κινητήριος δύναμη της εταιρείας είναι ο  ανθρώπινος παράγοντας. Η επιλογή του προσωπικού γίνεται με κριτήριο τη γνώση και την εξειδίκευση. Το ειδικά καταρτισμένο προσωπικό απασχολείται στους παρακάτω τομείς: Έρευνα αγοράς – Μarketing – Πωλήσεις- Διακίνηση – Παραγωγή και ανάπτυξη νέων προϊόντων -Τμήμα ποιοτικού ελέγχου-Λογιστήριο. Όλοι οι εργαζόμενοι της εταιρείας πριν αναλάβουν τα καθήκοντά τους καθώς και ανά τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της απασχόλησής τους, παρακολουθούν ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα που αφορούν την υγιεινή και την ασφάλεια των τροφίμων καθώς και τη συντήρησή τους με τη σωστή χρήση του τεχνολογικού εξοπλισμού. Η εταιρεία παρέχει άριστες συνθήκες εργασίας θεωρώντας το ζωτικής σημασίας για την επιτυχημένη εξέλιξή της.

Κάτω από αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας,η Belle Meat σχεδιάζει και εφαρμόζει σύγχρονες μεθόδους παρασκευής και συσκευασίας. Βασικός στόχος της εταιρείας είναι η παραγωγή προϊόντων άριστης ποιότητας στηρίζοντας όλη τη φιλοσοφία της σε αυτό.Το σύστημα ασφάλειας των προϊόντων μας περιλαμβάνει την εφαρμογή όλων των απαιτήσεων της ιχνηλασιμότητας και κάθε προϊόν έχει τη δική του ταυτότητα και κωδικό, στοιχεία που εγγυώνται ότι το προϊόν έχει περάσει όλους τους απαραίτητους ελέγχους.

Κάτω από αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας,η Belle Meat σχεδιάζει και εφαρμόζει σύγχρονες μεθόδους παρασκευής και συσκευασίας. Βασικός στόχος της εταιρείας είναι η παραγωγή προϊόντων άριστης ποιότητας στηρίζοντας όλη τη φιλοσοφία της σε αυτό.Το σύστημα ασφάλειας των προϊόντων μας περιλαμβάνει την εφαρμογή όλων των απαιτήσεων της ιχνηλασιμότητας και κάθε προϊόν έχει τη δική του ταυτότητα και κωδικό, στοιχεία που εγγυώνται ότι το προϊόν έχει περάσει όλους τους απαραίτητους ελέγχους.

Οι νέες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της Belle Meat βρίσκονται στην περιοχή Αχαρναί Αττικής.Με νέο υπερσύγχρονο εξοπλισμό και ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό, παρασκευάζουμε και συσκευάζουμε κρεατοσκευάσματα υψηλής ποιότητας με πρώτες ύλες προερχόμενες από αυστηρά επιλεγμένους και πιστοποιημένους προμηθευτές, όπως η εταιρεία ΠΙΝΔΟΣ για τα πουλερικά και η εταιρεία DANISH CROWN για τα χοιρινά. Καθημερινά, παράγουμε ποσότητες προϊόντων ικανές να εξυπηρετήσουν άμεσα και με ασφάλεια όλο το δίκτυο των πελατών μας.

Οι νέες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της Belle Meat βρίσκονται στην περιοχή Αχαρναί Αττικής.Με νέο υπερσύγχρονο εξοπλισμό και ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό, παρασκευάζουμε και συσκευάζουμε κρεατοσκευάσματα υψηλής ποιότητας με πρώτες ύλες προερχόμενες από αυστηρά επιλεγμένους και πιστοποιημένους προμηθευτές, όπως η εταιρεία ΠΙΝΔΟΣ για τα πουλερικά και η εταιρεία DANISH CROWN για τα χοιρινά. Καθημερινά, παράγουμε ποσότητες προϊόντων ικανές να εξυπηρετήσουν άμεσα και με ασφάλεια όλο το δίκτυο των πελατών μας.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Όλα μας τα προϊόντα παράγονται με τις πιο σύγχρονες μεθόδους παρασκευής και συσκευασίας, κάτω από τους αυστηρότερους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας. Φέρουν όλα τη δική τους ξεχωριστή  ειδική ταυτότητα και κωδικό, πιστοποιώντας στον πελάτη και καταναλωτή, ότι το προϊόν που προμηθεύεται από τη Belle Meat είναι πάντα άριστης ποιότητας και έχει περάσει από όλους τους αυστηρούς, προβλεπόμενους από την Ευρωπαϊκή Ένωση κανόνες ασφάλειας. . Η εταιρεία έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει πιστά το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 22000 : 2005.

Όλα μας τα προϊόντα παράγονται με τις πιο σύγχρονες μεθόδους παρασκευής και συσκευασίας, κάτω από τους αυστηρότερους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας. Φέρουν όλα τη δική τους ξεχωριστή  ειδική ταυτότητα και κωδικό, πιστοποιώντας στον πελάτη και καταναλωτή, ότι το προϊόν που προμηθεύεται από τη Belle Meat είναι πάντα άριστης ποιότητας και έχει περάσει από όλους τους αυστηρούς, προβλεπόμενους από την Ευρωπαϊκή Ένωση κανόνες ασφάλειας. . Η εταιρεία έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει πιστά το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 22000 : 2005.

Πιστοποιητικό ποιότητας TUV
Certificate of Quality TUV