ΕΞΑΓΩΓΕΣ

Η εμπειρία χρόνων και η καθιέρωσή μας στην ελληνική αγορά, μας οδήγησαν πολύ σύντομα και στις αγορές του εξωτερικού. Η Βelle Meat δραστηριοποιείται και στις εξαγωγές  έχοντας αναπτύξει ένα μεγάλο δίκτυο και σχέσεις εμπιστοσύνης στην Ευρωπαϊκή αγορά.