ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018

 

Ισολογισμός 2018 της BELLE MEAT κατά ΕΛΠ

Κατάσταση αποτελεσμάτων 2018 της BELLE MEAT κατά ΕΛΠ

Κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης 2018

Εκθεση ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017

Ισολογισμός 2017 της BELLE MEAT κατά ΕΛΠ

Κατάσταση αποτελεσμάτων 2017 της BELLE MEAT κατά ΕΛΠ

Κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης 2017

Εκθεση ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016

Ισολογισμός 2016 της BELLE MEAT κατά ΕΛΠ

Κατάσταση αποτελεσμάτων 2016 της BELLE MEAT κατά ΕΛΠ

Εκθεση ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015

Ισολογισμός 2015 της BELLE MEAT κατά ΕΓΛΣ

Ισολογισμός 2015 της BELLE MEAT κατά ΕΛΠ

Κατάσταση αποτελεσμάτων 2015 της BELLE MEAT κατά ΕΛΠ

Εκθεση ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014

Για να δείτε τον Ισολογισμό του 2014 της Belle Meat σε pdf πατήστε ΕΔΩ.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013

Για να δείτε τον Ισολογισμό του 2013 της Belle Meat σε pdf πατήστε ΕΔΩ.